1. Wat zijn SIR-Spheres® Y-90 harsmicrosferen?
2. Wat wordt behandeld met SIR-Spheres Y-90?
3. Kunt u de SIR-Spheres Y-90 harsmicrosferen-procedure beschrijven?
4. Wie voert de SIRT-procedure uit?
5. Hoe doeltreffend is de behandeling?
6. Wie is geschikt voor een behandeling met SIR-Spheres Y-90 harsmicrosferen?
7. Waar wordt de procedure uitgevoerd?
8. Hoe worden SIR-Spheres Y-90 harsmicrosferen toegediend?
9. Wat gebeurt er nadat ik de SIRT-behandeling heb ondergaan?
10. Wat is het verschil tussen SIR-Spheres Y-90 harsmicrosferen en andere behandelingen?
11. Wat zijn de andere voordelen voor patiënten naast de behandeling van de kanker?
12. Wat zijn de verwachte bijwerkingen?
13. Wat zijn de mogelijke complicaties?
14. Wat moet ik doen in geval van bijwerkingen?
15. Krijg ik haaruitval?
16. Moeten patiënten speciale voorzorgsmaatregelen nemen?
17. Wordt de procedure door de verzekering gedekt?
18. Waar kan ik de behandeling met SIR-Spheres Y-90 harsmicrosferen krijgen?

Wat zijn SIR-Spheres® Y-90 harsmicrosferen?

SIR-Spheres Y-90 harsmicrosferen zijn microscopische harsbolletjes die de radioactieve isotoop yttrium-90 (Y-90) bevatten en kankercellen met straling bestrijden. Door hun minuscule grootte (1/3 van de breedte van een mensenhaar) en een densiteit vergelijkbaar met bloedcellen, kunnen ze eenvoudig door de bloedstroom naar de levertumoren gevoerd worden. De microsferen nestelen zich in de vaten die de tumour van bloed voorzien en vernietigen de kankercellen met straling.

SIRT (Selective Internal Radiation Therapy) met SIR-Spheres Y-90 harsmicrosferen wordt gezien als een goed getolereerde en effectieve methode voor de stralingsbehandeling van primaire leverkanker en andere soorten van kanker die zich in de lever hebben verspreid.

SIR-Spheres Y-90 harsmicrosferen worden geproduceerd door Sirtex Medical Limited, met hoofdkantoor in Australië.

Go to Top

Wat wordt behandeld met SIR-Spheres Y-90?

SIR-Spheres Y-90 harsmicrosferen zijn goedgekeurd voor de behandeling van inoperabele levertumoren in Australië, de Europese Unie (CE-markering), Argentinië (ANMAT), Brazilië en verscheidene landen in Azië zoals Turkije, India en Singapore.

Het product is voor dit gebruik ook beschikbaar in landen zoals Hongkong, Israël, Maleisië, Nieuw-Zeeland, Taiwan en Thailand.

SIR-Spheres Y-90 harsmicrosferen zijn ook door de FDA goedgekeurd met een Pre-Market Approval (PMA), en zijn in de Verenigde Staten geïndiceerd voor de behandeling van niet-reseceerbare metastatische levertumoren van colorectale origine in combinatie met intra-arterieel toegediende chemotherapie op basis van floxuridine.
Go to Top

Kunt u de SIR-Spheres Y-90 harsmicrosferen-procedure beschrijven?

De SIR-Spheres Y-90 harsmicrosferen- behandeling wordt uitgevoerd door speciaal opgeleide artsen, zogeheten interventieradiologen. Door gebruik van de unieke bloedtoevoer van de lever worden miljoenen kleine harsmicrosferen geladen met yttrium-90 (Y-90), toegediend in de bloedsomloop van de lever. De radioactieve microsferen nestelen zich in de bloedtoevoer van de tumour waar ze gedurende twee weken straling afgeven.

De behandeling duurt in het algemeen 60 tot 90 minuten. Patiënten worden tijdens en na de procedure aandachtig gemonitord. De meest gemelde bijwerkingen zijn griepachtige symptomen gedurende één tot drie weken. De procedure kan zonder of met chemotherapie worden uitgevoerd.
Go to Top

Wie voert de SIRT-procedure uit?

De SIRT-procedure wordt uitgevoerd door een medisch team bestaande uit een interventieradioloog, en specialisten uit de nucleaire geneeskunde die zijn opgeleid om met straling te werken.
Go to Top

Hoe doeltreffend is de behandeling?

Klinische onderzoeken hebben uitgewezen dat SIRT met SIR-Spheres Y-90 harsmicrosferen ervoor zorgt dat de kanker langer stabiel blijft en niet groeit, zonder de levenskwaliteit van de patiënt nadelig te beïnvloeden. In klinische onderzoeken met metastatisch dikkedarmkankerpatiënten werd de SIRT-procedure in combinatie met chemotherapie toegepast als een individuele procedure bij onderbreking van de chemotherapie of nadat alle chemotherapeutische opties hebben gefaald.

Bij hepatocellulair carcinoom (HCC) hebben klinische onderzoeken uitgewezen dat SIR-Spheres aanzienlijk minder nadelige bijwerkingen en een betere levenskwaliteit voor patiënten bieden in vergelijking met patiënten die de standaardbehandeling sorafenib ondergaan. De onderzoeken toonden echter geen verlenging van de algemene overleving (OS) in vergelijking met sorafenib.
Go to Top

Wie is geschikt voor een behandeling met SIR-Spheres Y-90 harsmicrosferen?

SIRT is alleen geschikt voor patiënten met levertumoren exclusief of voornamelijk in de lever. De behandeling is een optie voor patiënten met levertumoren die niet met chirurgische resectie of ablatie kunnen worden behandeld.
Go to Top

Waar wordt de procedure uitgevoerd?

De procedure wordt uitgevoerd in een ziekenhuis of kliniek door hoogopgeleide artsen, zogeheten interventieradiologen alsook artsen uit de nucleaire geneeskunde die gespecialiseerd zijn in toepassingen met radioactieve straling. Afhankelijk van de lokale regels kan de procedure poliklinisch worden uitgevoerd of middels een ziekenhuisopname van enkele dagen.
Go to Top

Hoe worden SIR-Spheres Y-90 harsmicrosferen toegediend?

Tijdens de procedure brengt de interventieradioloog een kleine katheter aan in de grote ader van het bovenbeen. Vervolgens wordt de katheter naar de leverslagader geschoven die de levertumour(en) van bloed voorziet. Na plaatsing van de katheter worden miljoenen microsferen rechtstreeks naar de tumour gebracht. De SIR-Spheres Y-90 harsmicrosferen nestelen zich in de tumorvaatjes en bestralen de tumour, terwijl het omringende gezonde leverweefsel niet wordt aangetast.
Go to Top

Wat gebeurt er nadat ik de SIRT-behandeling heb ondergaan?

Onmiddellijk na de SIRT-procedure kan er een scan worden gemaakt om te bevestigen dat de SIR-Spheres Y-90 harsmicrosferen uw lever hebben bereikt. Na de procedure wordt u nog gedurende enkele uren door het behandelingsteam gemonitord op eventuele bijwerkingen of complicaties die bijkomende medicatie vereisen.
Go to Top

Wat is het verschil tussen SIR-Spheres Y-90 harsmicrosferen en andere behandelingen?

Straling is een effectieve therapie die vaak voor de behandeling van kanker wordt gebruikt. Normale levercellen zijn echter zeer stralingsgevoelig. De doelgerichte aard van de SIR-Spheres Y-90 harsmicrosferen-therapie stelt de artsen in staat om de levertumoren 40 keer sterker te bestralen dan met conventionele externe stralingsbehandeling, zonder zware belasting van het omliggende gezonde leverweefsel.
Go to Top

Wat zijn de andere voordelen voor patiënten naast de behandeling van de kanker?

Naast een effectieve behandelingsoptie om groei van kanker in de lever te beperken, helpt de therapie met SIR-Spheres Y-90 harsmicrosferen bij het behoud van een goede levenskwaliteit van patiënten. De procedure kan poliklinisch worden uitgevoerd en beperkt hiermee de verblijfsduur in het ziekenhuis. Anderzijds wordt, afhankelijk van de lokale regels, de behandeling vaak gecombineerd met een hospitalisatie van enkele dagen.

Deze procedure heeft bovendien relatief weinig bijwerkingen en wordt meestal als een enkele behandeling uitgevoerd waardoor de patiënt minder hoeft te reizen.
Go to Top

Wat zijn de verwachte bijwerkingen?

Bijna alle behandelingen en geneesmiddelen zorgen voor ongewenste bijwerkingen. De meeste bijwerkingen van een SIRT-procedure zijn licht, maar kunnen in enkele gevallen ernstig zijn. Veel patiënten ervaren pijn in de onderbuik of spanning in de buik, misselijkheid en verlies van eetlust die normaal binnen een week verdwijnen. Patiënten kunnen ook milde koorts krijgen die een week kan aanhouden, en ze kunnen gedurende meerdere weken vermoeidheid ervaren.
Go to Top

Wat zijn de mogelijke complicaties?

In uitzonderlijke gevallen kan een kleine hoeveelheid microsferen onbedoeld terechtkomen in andere organen van het lichaam, zoals in de galblaas, maag, darmen of de alvleesklier. Wanneer de microsferen deze organen bereiken, kunnen ze ontstekingen en zweren veroorzaken. Deze complicaties komen zelden voor, maar als ze optreden, kan bijkomende medische behandeling nodig zijn.
Go to Top

Wat moet ik doen in geval van bijwerkingen?

In geval van bijwerkingen is het belangrijk om contact op te nemen met uw arts of verpleegkundige. Uw arts kan medicatie voorschrijven om eventueel ongemak te verlichten.
Go to Top

Krijg ik haaruitval?

Haaruitval (alopecia) is na behandeling met SIR-Spheres Y-90 harsmicrosferen nog nooit gerapporteerd. In tegenstelling tot chemotherapie die haaruitval kan veroorzaken, vindt er bij gebruik van SIR-Spheres Y-90 harsmicrosferen geen verder haaruitval plaatst.
Go to Top

Moeten patiënten speciale voorzorgsmaatregelen nemen?

Er zijn slechts enkele voorzorgsmaatregelen die patiënten moeten nemen tijdens de eerste 24 uur na de SIRT-procedure. Deze voorzorgsmaatregelen zijn: grondig handen wassen na toiletbezoek en lichaamsvloeistoffen zoals bloed, urine of ontlasting schoonmaken en in het toilet lozen. Onmiddellijk na de behandeling kunnen patiënten het contact met familieleden hervatten.
Go to Top

Wordt de procedure door de verzekering gedekt?

De verzekeringsdekking verschilt van land tot land. Voor meer informatie over verzekeringen in uw regio vult u ons contactformulier in en stuurt u het ons toe.
Go to Top

Waar kan ik de behandeling met SIR-Spheres Y-90 harsmicrosferen krijgen?

SIR-Spheres Y-90 harsmicrosferen worden momenteel in meer dan 1300 ziekenhuizen in meer dan 50 landen aangeboden.
Go to Top

 

 
Now leaving sirtex.com

You are about to leave the Sirtex Web site. This link is provided to you as a service and will take you to a site maintained by a third party who is solely responsible for the content.

Please be aware that Sirtex takes no responsibility for content of these external sites, nor do we endorse, warrant or guarantee the products, services or information described or offered on other internet sites.

Click 'Continue' to proceed to the third-party Web site.

Continue

×

Now leaving sirtex.com

You are about to leave the Sirtex Website. This link is provided to you as a service and will take you to the Sirtex Virtual Booth.

Sirtex is responsible for the content of the Virtual Booth, which is hosted on a website maintained by a third-party. Except for Sirtex’s Virtual Booth experience, please be aware that Sirtex takes no responsibility for the other content of these external sites, nor do we endorse, warrant, or guarantee the products, services or information described or offered on other internet sites.

Continue

×

You are now leaving your current sirtex.com region

The Sirtex site you are linking to is intended only for healthcare practitioners and patients outside your current region. Any products discussed herein may have different approved product labeling; therefore, any information provided may not be appropriate for use in your region.

Click 'Continue' to proceed to the other Sirtex region Web site.

Continue

×

Effective May 7, 2021, SIR-Spheres will have the following indication for use:
SIR-Spheres Y-90 resin microspheres are indicated for the treatment of unresectable hepatocellular carcinoma (HCC) and unresectable metastatic liver tumors from primary colorectal cancer in patients refractory to or intolerant of chemotherapy.

Click here to view our Technical Bulletin.

Ok